NOAP

NOAP

Onze Groepen & Klassen

Ons Basisonderwijs

Onze kleuters

We hebben sinds schooljaar 2019-2020 onze kleutergroep.
De aanpak in groep 1 en 2 verschilt met die in de andere groepen. De klassikale lessen worden gegeven in de kring, daarnaast werken de kinderen op verschillende speelwerkplekken in de klas. Er wordt altijd gewerkt aan de hand van een bepaald thema. Samen met Raai de Kraai en Lin de Spin, van de methode de Leessleutel voor groep 1 en 2, leren we over verschillende thema’s die de kinderen interessant vinden en dicht bij hun belevingswereld liggen.  In de middagen doen de kleuters mee met de vakateliers (zie hieronder).

Onze groep 3 t/m 8

In september 2019 hebben wij een deel van ons onderwijs op een geheel nieuwe manier aangekleed. De ochtenden worden besteed aan vakken als rekenen, taal (Nederlands en Portugees) en lezen. ’s Middags werken de kinderen in vakateliers aan projecten vanuit een overkoepelend thema. Hierbij zijn de kerndoelen van de overheid het uitgangspunt. Daar bovenop krijgen leerlingen de mogelijkheid om zich te verdiepen in de vakken die zij leuk vinden of waar zij goed in zijn. Het doel hiervan is dat kinderen zich breed ontwikkelen en erachter kunnen komen wat hun talenten en interesses zijn. De basisvakken taal, lezen en rekenen komen in toegepaste vorm terug in de ateliers. Verder is er veel samenwerking in de vakateliers tussen school en buitenwereld: vakexperts, ouders, bedrijven musea etc. De op onze school belangrijke talen; Nederlands, Portugees, Engels en Duits zullen prominent aanwezig zijn in de vakateliers. De ontwikkeling van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid en de sociale vaardigheden staan bovenaan. Leerlingen van verschillende leeftijden kunnen tegelijkertijd in een ‘atelier’ bezig zijn en iedereen kan werken naar eigen niveau. De aard van de opdrachten zorgen ervoor dat voortbouwen op en uitbouwen van bestaande kennis, inventiviteit en creativiteit worden geprikkeld en gestimuleerd. Deze manier van werken is geïnspireerd door en gebaseerd op de Noordwijkse Methode’; een integraal curriculum voor de basisschool vanuit een overkoepelende filosofie over leren.

Ons onderwijs wordt aangevuld met lessen Portugees. Voor deze lessen hebben wij onze vaste docenten. Zij zijn allemaal ‘native speakers’.

Voor het vak Duits werken wij met een vakdocent.

Onze groep 8

Onze groep 8 doet in mei mee aan de nationale eindtoets basisonderwijs. Via de Wereldschool wordt onze leerlingen de online eindtoets Route 8 afgenomen. De resultaten ontvangen wij vervolgens digitaal in juni van hetzelfde schooljaar.

Volgens de traditie organiseren wij elk jaar een afscheidsmusical voor onze leerlingen in groep 8.

Na het afsluiten van het Nederlandse basisonderwijs bestaat de mogelijkheid om voortgezet onderwijs te volgen bij NOAP (via de Wereldschool) .

Ons voortgezet onderwijs

Ons voortgezet onderwijs wordt ondersteund door de Wereldschool in Lelystad. NOAP bewaakt de studievoortgang en de Wereldschool bewaakt de studieontwikkeling.

Voor onze leerlingen wordt een pakket op maat samengesteld. Dit geeft hen de mogelijkheid om naar eigen kunnen en op eigen tempo een zo goed mogelijk resultaat te behalen.

Het voortgezet onderwijs wordt afgesloten met het Staatsexamen. Voor elk vak wordt een examen afgenomen en kan een certificaat worden behaald. Deze certificaten kunnen vervolgens ingewisseld worden voor een diploma.

Wij bieden voortgezet onderwijs in de niveaus vmbo-tl, havo en vwo.

Het Portugese schoolsysteem

Jardim de infância
Kinderen mogen vanaf drie jaar naar school en worden dan opgevangen in de Jardim de Infância. Kinderen in  de leeftijd van 3 tot 6 jaar zijn nog niet leerplichtig.

1º ciclo
In het schooljaar waarin een kind zes jaar wordt, valt het onder de leerplicht. Het gaat dan naar klas 1. De lagere school loopt tot en met klas 4. In de meeste gevallen gaat de leerkracht met de groep mee van klas 1 tot en met klas 4.

 2º ciclo en 3º ciclo
Het voortgezet onderwijs begint in de vijfde klas (groep 7). De kinderen hebben verschillende docenten voor de verschillende vakken en wisselen van lokaal. Aan het eind van het negende jaar wordt een examen afgelegd. Dit is te vergelijken met het Nederlandse vmbo-examen. Leerlingen kunnen met dit diploma een beroepsopleiding gaan volgen.

Ensino secundário
De leerjaren 10 t/m 12 zijn te vergelijken met onze leerjaren 4, 5 en 6 van het havo en vwo. In deze drie leerjaren bereiden de leerlingen zich voor op het  examen na het twaalfde jaar. Met dit diploma kunnen leerlingen naar de universiteit.

In samenwerking met