NOAP

NOAP

Onze Leerlingen

Schooltijden

Basis Onderwijs Voortgezet Onderwijs
maandag 8.45u - 15.15u 8.45u - 15.30u
dinsdag 8.45u - 15.15u 8.45u - 15.30u
woensdag 8.45u - 15.15u 8.45u - 15.30u
donderdag 8.45u - 15.15u 8.45u - 15.30u
vrijdag 8.45u - 13.15u 8.45u - 13.15u

De Groepsindeling

Onze groepen worden ingedeeld op basis van leeftijd van de leerling en het aantal aanmeldingen voor een groep. Voor het schooljaar 2023-2024 is de volgende indeling gemaakt.

Groep 1,2,3 &4
Groep 5&6
Groep 7&8

De Leerlingenraad

Bij de NOAP hebben we een leerlingenraad, uit elke groep wordt een klassenvertegenwoordiger gekozen. De leerlingenraad bestaat uit 8 leerlingen ( van groep 1 t/m 8). De leerlingenraad heeft elke 3 weken overleg met de schoolleidingen. De leerlingenraad vertegenwoordigt alle leerlingen van de school. Hierdoor hebben leerlingen inspraak en kunnen zij ideeën bespreken met de schoolleiding en andersom gebeurt natuurlijk ook.

Bewegingsonderwijs

Op de Nederlandse school wordt wekelijks bewegingsonderwijs gegeven door juf Moniek op onze eigen locatie in Silves

Buitenschoolse activiteiten

Na school kan je bij ons nog lekker blijven spelen tot 17.00 uur. Klik op de link voor de activiteiten waar je je voor kunt aanmelden.

Portugese Les

Dagelijks krijgen alle leerlingen Portugese les. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die een semester blijven bij ons op school, zij mogen in overleg met hun ouders kiezen voor Portugese les.

De lessen worden op niveau gegeven door juf Jessica, zij maakt hiervoor de indeling. De lessen vinden plaats onder de schooltijden van de school.

Voor ouders is er ook Portugese les, hiervoor kunnen ouders zich aanmelden bij juf Jessica.

Nederlandse taal & Cultuur

Op maandag en woensdag hebben we ook Nederlandse taal- en cultuuractiviteiten, deze zijn van 16.30 tot 18.30 uur.

 Aanmelding kan door een mail te sturen naar info@noap.info

 

 

In samenwerking met