NOAP

NOAP

Onze School

De Nederlandse dagschool NOAP is een school voor volledig dagonderwijs dat wordt bestuurd door de Stichting Nederlands Onderwijs Algarve Portugal, in het kort NOAP. Deze school bestaat uit een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs. NOAP biedt ook deeltijd onderwijs aan op alle niveaus en in alle vakken. Na schooltijd kunnen de leerlingen gebruik maken van buitenschoolse activiteiten.

Onze missie:

Een goede sfeer

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen. Leerlingen die met plezier naar school gaan, zijn meer ontvankelijk voor de aangeboden stof. We willen graag dat onze leerlingen en hun ouders zich veilig en gewaardeerd voelen. We schenken extra aandacht aan individuele behoeften zowel op cognitief als emotioneel gebied. Het onderwijs gaat mede uit van de belevings-, ervarings- en leefwereld van de kinderen. Ons lesaanbod wordt aangevuld met activiteiten met als uitgangspunt de sociale ontwikkeling. We hanteren normen en waarden die in het maatschappelijk verkeer normaal zijn. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en samen met belangrijke gebeurtenissen regelmatig in het lesaanbod verwerkt

Jij mag (er) zijn!

De visie van onze school

We hechten veel waarde aan een goede sfeer. We willen graag dat alle leerlingen en betrokkenen zich bij ons op school veilig en gewaardeerd voelen. We roosteren tijd in voor activiteiten die de ontwikkeling van sociale vaardigheden ten goede komen. Kinderen met sociaal-emotionele behoeften proberen wij zo goed mogelijk te begeleiden. We schenken extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. Door de kleine groepen en goed opgeleid personeel kunnen wij onze leerlingen individuele begeleiding en onderwijs op maat bieden.

Onze doelen zijn:

  • De basis is belangrijk, rekenen, taal en goed kunnen lezen is een pré. Wij zorgen dat leerlingen zich cognitief ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden en zich persoonlijk ontwikkelen. Dit hebben ze nodig voor later, hier kunnen ze in hun verdere leven op bouwen.
  • We zijn een fijne school, waar we ervoor zorgen dat de leerlingen met plezier naar onze school gaan. We zorgen voor structuur en een veilige leeromgeving. We stimuleren onze leerlingen om hun zelfstandigheid en vertrouwen te vergroten. We leren leerlingen verantwoording te nemen voor hun eigen werk en hun gedrag.
  • Samenwerken en samen doen vinden wij belangrijk, maar ook even alleen werken kan heel prettig zijn. Bij ons op school kan en mag dat. We leren leerlingen zelf hun taken te plannen en zelfstandig uit te voeren. We leren leerlingen kritisch en probleemoplossend te werken.
  • Elke leerling heeft zijn eigen toekomst, wij willen het beste halen uit elke leerling. Wij werken aan een brede ontwikkeling van kennis en vaardigheden voor iedere leerling. Hierdoor bouwt elke leerling aan zijn eigen toekomst met zijn eigen vaardigheden, kennis en kunnen. Zo werken we allemaal aan de “Jij” van elke leerling.

In samenwerking met