NOAP

NOAP

De medezeggenschapsraad (MR) is de verbindende schakel tussen het schoolbestuur, ouders en leerkrachten. Alle beleidszaken die voor een school van belang zijn, komen in de MR aan bod. De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht met betrekking tot bepaalde belangrijke besluiten van het bestuur. Elk jaar komen vaste onderdelen aan de orde: de begroting, de formatie en alle belangrijke zaken die bij de organisatie van de school horen. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar en notulen kunnen worden opgevraagd bij de MR.

Wij hebben een ouderraad en elke groep een groepsouder. De ouderraad bestaat uit 3 ouders en wordt ieder jaar opnieuw samengesteld. De ouderraad vergadert 6 keer per jaar.

De ouderraad organiseert en coördineert jaarlijks een aantal culturele feesten en activiteiten waaronder Sinterklaas, Kerstviering, Pasen en Koningsdag.
Ook organiseren wij een aantal activiteiten voor kinderen met de NCA, de Nederlandse Club Algarve.

Tweewekelijks krijgen alle leerlingen van de school een leesboek mee naar huis. Hiervoor doen wij ook een beroep op de ouderraad voor het organiseren van deze activiteit.

Samen met de leerkrachten proberen we ieder feest of activiteit een leuk moment te laten zijn.
Wij hebben soms ook begeleiding nodig bij het realiseren van activiteiten. Wij hopen dan ook een beroep op u te kunnen doen.

Via de groepsouders zal hiervoor om hulp gevraagd worden.

Wij vinden het belangrijk om persoonlijk contact te hebben met nieuwe ouders. Een eerste kennismaking vindt plaats door middel van een telefoongesprek of een teammeeting online. Hierdoor leren we elkaar al een beetje kennen.

Bij ons op school kunt u zich aanmelden vanaf dat uw kind 3 jaar is.

Aanmelden kan via het onderstaand aanmeldformulier. U vult het aanmeldformulier in en mailt het terug naar de school.

Na aanmelding wordt door de schoolleiding bekeken of er een plek voor uw kind(eren) is. Vervolgens ontvangt u een onderwijscontract en een betalingsverzoek vanuit de administratie. Zodra de getekende onderwijscontracten retour zijn en betalingen voldaan zijn, heeft u de verzekering van een van een plek voor uw kind(eren). Het is voor ons en voor uw kind erg belangrijk dat er een goede overdracht met de vorige school is, wij verwachten dat u dit faciliteert.

NOAP is de enige Nederlandse school in Portugal die is aangesloten bij het NOB (Nederlands Onderwijs in het Buitenland) en is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Wij werken samen met de onderwijsinspectie en kunnen daarmee garanderen dat uw kind voldoet aan de Nederlandse leerplicht. Dit betekent dat uw kind bij een eventuele terugkeer naar Nederland weer moeiteloos kan instromen. Dit geeft onze basisschool een unieke positie in de Algarve. 
Wij streven ernaar om ook een Portugese onderwijsvergunning te krijgen. NOAP zal de eerste en enige Nederlandse school in Portugal zijn die vanuit twee ministeries gecontroleerd zal worden op huisvesting, veiligheid en kwaliteit van onderwijs. Dit is een unieke situatie voor een school in Portugal. Wij hebben gemerkt dat bij kinderen die ingeschreven staan als Portugees resident een eventuele overstap naar een Portugese school niet altijd soepel verloopt. Naast dat er uiteraard een Portugese taalachterstand is, zorgt ook het ontbreken van een Portugese onderwijsvergunning vaak voor een uitdaging. Een overstap van NOAP naar een internationale school (bijvoorbeeld in Portugal) is geen probleem.