NOAP

NOAP

Ons Team

Het team van de Nederlandse school bestaat uit een groep van enthousiaste, avontuurlijke leerkrachten. Deels werken wij met parttime-krachten, waardoor er voor een groep twee leerkrachten zijn. Onze leerkrachten zijn deels vast, andere vertrekken na een schooljaar voor een nieuw avontuur. Onze leerkrachten zijn goed opgeleid en werken volgens de PDCA cyclus, dat betekent dat ons onderwijs constant geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Voor bewegingsonderwijs maken wij gebruik van onze leerkracht die daartoe bevoegd is. De leerlingen krijgen wekelijks een uur bewegingsonderwijs in onze eigen gymzaal.

Team docenten_Bewerkt

Ons bestuur

De Stichting Nederlandse Onderwijs Algarve Portugal heeft haar statuten bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer KVK 75752123. Het bestuur bestaat uit een groep betrokken mensen en zij vervullen de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur houdt zich bezig met de algemene zaken van de school, zoals personeelsbeleid, het schoolplan, het ontwikkelen van beleid en de financiën van de school.

In samenwerking met