NOAP

NOAP

Ons Team

Het team van de Nederlandse school bestaat uit een groep van enthousiaste, avontuurlijke leerkrachten. Zij zijn allemaal bevoegd om in het Nederlands Onderwijs les te geven. Deels werken wij met parttime-krachten, waardoor er voor een groep twee leerkrachten zijn. Onze leerkrachten zijn deels vast, andere vertrekken na een schooljaar voor een nieuw avontuur. Onze leerkrachten zijn goed opgeleid en werken volgens de PDCA cyclus, dat betekent dat ons onderwijs constant geëvalueerd en bijgesteld wordt.

Voor bewegingsonderwijs maken wij gebruik van onze leerkracht die daartoe bevoegd is. De leerlingen krijgen wekelijks een uur bewegingsonderwijs in de gymzaal in Silves en een uur buiten op onze eigen locatie spel/ bewegingsles.

Ons bestuur

De Stichting Nederlandse Onderwijs Algarve Portugal heeft haar statuten bij de Kamer van Koophandel in Nederland onder nummer KVK 75752123. Het bestuur bestaat uit een groep betrokken mensen en zij vervullen de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur houdt zich bezig met de algemene zaken van de school, zoals personeelsbeleid, het schoolplan, het ontwikkelen van beleid en de financiën van de school.

In samenwerking met