NOAP

NOAP

Ons Doel

De Nederlandse dagschool NOAP is een school voor volledig dagonderwijs die wordt bestuurd door de Stichting Nederlands Onderwijs Algarve Portugal, in het kort NOAP. Deze school bestaat uit een basisschool en een school voor voortgezet onderwijs. NOAP biedt ook deeltijd onderwijs op alle niveaus en in alle vakken.

Onze missie: een goede sfeer

We vinden het belangrijk dat onze leerlingen graag naar school komen. Kinderen die met plezier naar school gaan, zijn meer ontvankelijk voor de aangeboden stof. We willen graag dat onze leerlingen en hun ouders zich veilig en gewaardeerd voelen. We schenken extra aandacht aan individuele behoeften zowel op cognitief als emotioneel gebied. Het onderwijs gaat mede uit van de belevings-, ervarings- en leefwereld van de kinderen. Ons lesaanbod wordt aangevuld met activiteiten met als uitgangspunt de sociale ontwikkeling. We hanteren normen en waarden die in het maatschappelijk verkeer normaal zijn. Nieuwe ontwikkelingen worden gevolgd en samen met belangrijke gebeurtenissen regelmatig in het lesaanbod verwerkt

Doelen

Bij NOAP zorgen wij ervoor dat…

 • leerlingen zich cognitief ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden.
 • leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen

Jij mag (er) zijn!

Het motto van onze school:

We hechten veel waarde aan een goede sfeer. We willen graag dat alle kinderen en betrokkenen zich bij ons op school veilig en gewaardeerd voelen. We roosteren tijd in voor activiteiten die de ontwikkeling van sociale vaardigheden ten goede komen. Kinderen met sociaal-emotionele behoeften proberen wij zo goed mogelijk te begeleiden. We schenken extra aandacht aan kinderen die moeite hebben met leren of daar juist erg goed in zijn. Door de kleine groepen en goed opgeleid personeel kunnen wij onze leerlingen individuele begeleiding en een pakket op maat bieden.

Doelen

We zijn een fijne school, waar we….

 • ervoor zorgen dat de kinderen met plezier naar onze school gaan.
 • zorgen voor structuur en een veilige leeromgeving.
 • de kinderen stimuleren om hun zelfstandigheid en vertrouwen te vergroten.
 • kinderen leren verantwoording te nemen voor hun eigen werk en hun gedrag.
 • kinderen leren hun taken te plannen en zelfstandig uit te voeren.
 • kinderen leren samenwerken en omgaan met elkaar.
 • kinderen leren kritisch en probleemoplossend te werken.
 • ouders/verzorgers informeren over de ontwikkelingen binnen de school.
 • ouders graag willen betrekken bij de organisatie en het onderwijs..

Onze groep leerlingen bestaat uit basisschoolleerlingen en leerlingen in het voortgezet onderwijs. Het streven is om lesgroepen samen te stellen van maximaal drie niveaus. Het onderwijs aan de basisschoolleerlingen is gescheiden van het onderwijs aan de leerlingen voortgezet onderwijs. Vanwege de kleine groepen, het individuele karakter van ons onderwijs en de kans om een op maat gemaakt pakket aan te bieden, hebben wij de mogelijkheid om leerlingen met een afwijkende ontwikkeling te begeleiden. De wens is uitgesproken een kleine school te willen blijven, om hiermee de kwaliteit te bieden die wij nodig achten om de ontwikkeling van al onze leerlingen de verdiende aandacht te geven.We willen naar een maximum van 80 leerlingen, met een streven naar een stabiel aantal van rond de vijftig leerlingen.

In samenwerking met